מתי נדרש חידוש דרכון רומני

דרכון רומני הוא דרכון בעל יתרונות רבים, לא רק במדינת רומניה, כי אם בכלל מדינות האיחוד האירופי ובעולם בכלל. דרכון רומני הוא למעשה דרכון האיחוד האירופי אשר מעניק זכויות, הטבות ואשרת כניסה, שהייה, מגורים ועבודה לכל מדינות האיחוד, כמו גם היתר כניסה ופטור מוויזה לארה”ב.

הנפקת דרכון רומני מתבצעת בכפוף לעמידה בתבחינים ולזכאות המבקש, בתהליך אשר מטרתו היא הנפקת אזרחות רומנית, כאשר הדרכון הוא מסמך רשמי הניתן להנפקה כנגד בקשה לאחר אישור האזרחות בפועל.

על מנת למצות ולממש את ערכו של הדרכון הרומני, חשוב לוודא את תוקף הדרכון, ולבצע חידוש מוקדם בטרם הגעת מועד פקיעת התוקף שלו.

מתי נדרש חידוש דרכון רומני

הצורך בחידוש הדרכון לאחר הנפקתו עשויה להתעורר במספר נסיבות:

פרסום:

פקיעת תוקף הדרכון

דרכון רומני מונפק על ידי רשויות רומניה לתקופה מוגבלת (בדומה לכל דרכון אחר), כאשר תוקף הדרכון נקבע על פי גיל המבקש:

דרכון ילד- גיל 0-14: 3 שנים.

דרכון נוער גיל 14-18: 5 שנים.

דרכון מבוגר- 18-ואילך: 10 שנים.

חידוש דרכון רומני קיים ניתן לבצע החל משישה חודשים בטרם מועד פקיעת תוקפו, זהו גם טווח הזמן המומלץ להתחיל בתהליך על מנת להבטיח את סיום הטיפול וקבלת הדרכון המחודש בטווח הזמן האמור.

ניתן לבצע חידוש דרכון רומני גם לדרכון רומני אשר פג תוקפו, אולם לעתים חידוש זה עשוי להיות מורכב יותר ולדרוש אסמכתאות והצהרה של המבקש שאי חידוש הדרכון אינו בבחינת עדות לוויתור על האזרחות הרומנית.

הצהרה כזאת ו/או דרישה להגשת מסמכים מחדש נתונות להחלטת ממשלת רומניה, באמצעות שגרירות רומניה בישראל, ולרוב תעלה כאשר הדרישה היא חידוש דרכון רומני אשר אינו בתוקף מספר שנים.

שינויים במעמד המבקש

דרכון רומני ניתן כנגד תעודת אזרחות ברומניה, ובהתאם לנתונים המופיעים ברישומי המדינה לצד מעמד האזרח. שינויים במעמד האישי דוגמת נישואין, גירושין, התאלמנות מבן/בת זוג רשומים, שינוי שם פרטי ו/או שם משפחה, מחייבים על פי החוק הרומני דיווח ועדכון ברשויות, וכן את חידוש המסמכים, בניהם הדרכון הרומני, בהתאם.

במידה והתרחשו שינויים מסוג זה, מומלץ לפנות ולדווח לרשויות רומניה בליווי המסמכים הרלוונטיים בהקדם, גם במידה והדרכון הרומני מצוי בתוקף.

אובדן/גניבת הדרכון

אובדן של מסמך רשמי או גניבה שלו, מחייבים דיווח לרשויות רומניה, הן לטובת חידוש הדרכון והן למניעת הונאה/גניבת זהות, וקיום אסמכתא לאובדן/גניבה ברשויות רומניה, אשר יגן על בעל הדרכון בכל מקרה של שימוש במסמכיו.

על מנת לבצע חידוש דרכון רומני לדרכון בתוקף אשר אבד או נגנב, יידרש המבקש בנוסף לטופס בקשת החידוש להמציא מסמכים המעידים על אובדן/גניבת הדרכון דוגמת אישור דיווח מן המשטרה המקומית במדינה בה אבד/נגנב הדרכון.

חידוש דרכון רומני מכל סיבה מתבצע אל מול שגרירות רומניה בישראל, מחייב קביעת פגישה במשרדי השגרירות לצורך הזדהות והגשת המסמכים הדרושים, ועשוי לארוך מספר חודשים. גם איסוף הדרכון החדש לאחר הנפקתו מתבצע במשרדי השגרירות על ידי בעל הדרכון.

חידוש דרכון

פרסום:
הירשם כמנוי
Notify of
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments