פירצת השלום

מאת: רבקה ערנטרוי דווקא ההתנגשות בפרדוקס שבין שיקולים או ריגושים ניגודיים וסותרים היוצרים מבוכה של קונפליקט קשה בתוכינו. …