מלח הים וההחלמה

מהו הקשר בין החלום והמלחמה, מלח הים וההחלמה, מחול, מחילה וחולם? מהן הקשר בין המונחים הנ"ל ובין תבלין …