תנאי השימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.newsnow.co.il, עדכונים ברשת (להלן:"האתר" ו/או "חדשות עכשיו"). שימושך באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתך המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

כללי

 1. האתר נועד על מנת לסייע לך לאתר מידע חדשותי ועדכונים ו/או כתבות שונות הנמצאות על גבי רשת האינטרנט ולא באתר הנמצא בבעלות ו/או בשליטת חדשות עכשיו בנוסף לכתבות ו/או מידע שיועלה על ידי חדשות עכשיו באופן בלעדי. כך, תוכל להיחשף למידע רחב במקום מרוכז אחד (להלן:"השירות").
 2. השירות כהגדרתו לעיל, מספק תיאורים קצרים של כתבות חדשותיות ו/או אקטואליות ו/או אחרות בצירוף תמונה ממוזערת על מנת לסייע לך לזהות את הסיפורים שמעניינים אותך באופן אישי. כאשר תבחר את הכתבה המעניינת אותך ותלחץ על הכתבה או במקום המיועד לכך, תקושר אוטומאטית לאתר המקורי בו מופיעה הכתבה ו/או לעמוד מיוחד אשר יציג את הכתבה המקורית בתוספת מסגרת (FRAME) אשר תאפשר לך (לנוחיותך) לשוב בחזרה אל חדשות עכשיו.
 3. לידיעתכם, זכויות הקניין הרוחני המלאות בשירות באתר חדשות עכשיו שייכות באופן בלעדי לחדשות עכשיו, אך יחד עם זאת, חדשות עכשיו אינה טוענת לבעלות על הכתבות המקוריות אשר מוצגות באתרים מהם נמשכו הכתבות.
 4. עליכם לדעת כי, חדשות עכשיו אינו אתר חדשות גרידא אלה אתר לאיתור חדשות או לאיתור חדשות חמות או מנוע חיפוש לחדשות.
 5. השימוש והשירות באתר מיועד לכם הגולשים והוא נועד להנאתכם ולשימושכם האישי בלבד. לאור כך, עליכם לדעת כי חל איסור מוחלט לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש מסחרי או אחר שאינו עונה על האמור לעיל. כמו כן, על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ו/או להשתמש בשירות כדי להגדיל את התנועה לאתר האינטרנט שלך מסיבות מסחריות, כגון מכירות פרסום: לקחת את התוצאות מהשירות לעצבם מחדש ולהציג אותם, או להשתמש בכל רובוט, עכביש, מכשיר אחר או תהליך ידני לצורך ניטור או העתקה של תכנים מן השירות. אם אינך בטוח כי השימוש המיועד שלך בשירות מותר, אנא פנה אלינו. במידה ויימצא כי הנכם פועלים בניגוד לאמור בסעיף זה, רשאית הנהלת חדשות עכשיו, בין יתר הסעדים המוקנים לה על פי כל דין ו/או חוזה, למנוע, לחסום ואף להסיר גישתכם ו/או תכניכם מהאתר.
 6. השימוש שלכם באתר, נחשב כהסכמה לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. במידה ואינכם מסכימים לתנאי השימוש - או לחלק מהם – הפסיקו מיד את השימוש באתר או לחילופין אל תתחילו כל שימוש באתר!
 7. הגישה לאתר אפשרית מכל מקום בעולם אשר בו ניתן למצוא חיבור לרשת האינטרנט.

אחריות

 1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין חדשות עכשיו. מוסכם ומובהר כי חדשות עכשיו לא תהיה אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר או התנהגות או מעשה אחר של משתמש או אדם אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי או מעשה אחר ע"י משתמש או אדם אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את המשתמש או האדם האחר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי חדשות עכשיו.
 2. המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. רוב התכנים באתר נמשכים באופן אוטומאטי מן האתרים השונים בהם מוצגת הידיעה המקורית באמצעות שימוש בטכנולוגיית RSS והם אינם מהווים הבעת דעה, עצה מקצועית, חוות דעת מקצועית, תחליף להתייעצות עם מומחה וכיוצא באלה על ידי חדשות עכשיו. לא תהיה לכם כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי חדשות עכשיו ו/או כלפי בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו ו/או כלפי האתרים האחרים מהן נמשכו הכתבות. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, אפוא, על אחריותכם הבלעדית והמלאה.
 3. חדשות עכשיו תוכל לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי והשינוי ייכנס לתוקף מייד עם פרסומו כאן. לפיכך אנו ממליצים לבדוק ולהתעדכן בדף זה מפעם לפעם בנוגע לשינוים כאלו ואחרים, לנוחיותך, לשימת לבך, בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות הקשה על הקישורית "תנאי שימוש".
 4. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש של האתר.
 5. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את חדשות עכשיו.
 6. רוב האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

רישום והצטרפות כחברים באתר

 1. במקרים מסוימים כעת ו/או בעתיד ייתכן כי חלק מהתנאים להצטרפות כחבר באתר יהיו טעונים הרשמה ומסירת פרטים מזהים ואישיים כגון: כתובת דואר אלקטרוני, דרכי ההתקשרות עימכם ועוד. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. הנתונים שתמסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של חדשות עכשיו. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלו להירשם לשירותים ולפעילויות טעוני הרישום.
 2. אנו שומרים על פרטיותכם. אם תזינו את פרטיכם לאתר, פרטים אלו ישמשו אותנו לצרכים סטטיסטים שונים, ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אתכם אישית. חדשות עכשיו תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה לכך הסכמתך, או ש- חדשות עכשיו תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד חדשות עכשיו בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעתם באתר. במקרה זה רשאית חדשות עכשיו למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 3. ייתכן כי, כחלק מהרישום באתר תידרשו לבחור שם משתמש וסיסמא אותה עליכם לזכור ולשנן ו/או לשמור במקום בטוח מהישג ידם של גורמים לא רצויים, אשר עלולים לפעול בצורה לא חוקית ו/או פוגענית תוך שימוש בסיסמא שלכם. רצוי, מפעם לפעם, להחליף את הסיסמא ובמידה ומישהו אחר עושה ו/או עשה ו/או לדעתכם יש חשש כי יעשה שימוש בסיסמא שלכם ללא רשותכם – יש להודיענו באופן מיידי!
 4. נאה דורש ונאה מקיים! האמור בסעיף 15 לעיל חל בהתאמה גם עליכם! לכן, חל איסור מוחלט לבחור ו/או להשתמש בסיסמא ו/או בשם משתמש של כל אדם אחר מבלי שקיבלתם את רשותו. לידיעתכם ועל אחריותכם – כל שימוש כאמור במטרה להתחזות לאחר ו/או להציג עצמכם כמישהו אחר מכל סיבה שהיא מהווה עבירה על החוק!!!
 5. שם משתמש, אשר לדעת חדשות עכשיו (לפי שיקול דעתה הבלעדי) הנו פוגעני ו/או לא הולם ו/או קיים במערכת, עלול שלא להיות מאושר ו/או להימחק על ידי חדשות עכשיו, והנכם מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך כנגד חדשות עכשיו.
 6. לצורך השלמת הרישום כחבר באתר, תישלח אליכם לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם במהלך הרישום הודעה ובה תידרשו לאשר את הרשמתכם לאתר. אישור ההרשמה כאמור הנו הכרחי ובלעדיו לא תוכלו להשלים את הרשמתכם לאתר.
 7. עם רישומך במאגר המידע של חדשות עכשיו, תהא חדשות עכשיו רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל חדשות עכשיו לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה בכתב ל- חדשות עכשיו.
 8. יובהר, כי חדשות עכשיו אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, וכן כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבה, לרבות רשימות תפוצה. משכך, חדשות עכשיו לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. חדשות עכשיו ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.

התכנים שמופיעים ו/או יופיעו באתר

 1. כפי שהוזכר לעיל - תכנים שיופיעו באתר יהיו לקוחים מאתרים שונים ואשר עריכתם, כתיבתם, וכל הפרטים בהם לא בוצעו על ידי חדשות עכשיו ואינם שייכים לחדשות עכשיו. משכך, חדשות עכשיו אינה אחראית לתכנים המוזכרים לעיל, לתוכנם, נכונותם וכיוצא בזה.
 2. בנוסף, ייתכן ובעתיד תינתן אפשרות לגולשים להעלות תגובות ו/או תכנים לאתר ויהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט אשר יגלשו בחדשות עכשיו. לכן האמור לעיל ולהלן בהסכם זה יחול בהתאמה לגבי האפשרויות הקיימות כיום באתר וכן לגבי אפשרויות חדשות שיהיו בעתיד כאמור!
 3. משכך, עליכם לדעת כי במקרה כאמור, חדשות עכשיו אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנכם עלולים לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, חדשות עכשיו לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל ולכן נהגו בזהירות במסירת פרטים אישיים וכן בפניות שתקבלו מגולשים אחרים.
 4. חדשות עכשיו רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 5. על מנת למנוע פגיעה בכם או באחרים, חדשות עכשיו רשאית, לפי שק"ד ומבלי שהיא מחויבת לכך, לבדוק את התכנים המועלים באתר לפני ו/או לאחר העלאתם לאתר ולעשות כל פעולה על מנת להסיר ו/או להגביל ו/או לצמצם כל תוכן שיש בו ו/או שעשוי לפגוע בכם ו/או באחרים.
 6. עליכם לדעת - קיים קושי רב ואין באפשרותה של חדשות עכשיו לפקח ו/או לשלוט על כל המידע, התכנים, ההודעות, והחומרים האחרים שיימשכו ו/או יועלו באתר מאת האתרים השונים ו/או על ידי גולשים שונים (אם וככל שבעתיד יתאפשר) בכל התכנים כאמור אשר ניתן להשיג תוך שימוש באתר. משכך, חדשות עכשיו אינה אחראית לתכנים המוזכרים לעיל, לתוכנם, נכונותם וכיוצא בזה.
 7. חדשות עכשיו שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת, לפי החלטתה הבלעדית וללא מתן הודעה כלשהי ואף לחסום גישה של גולשים לאתר, במידה ותובא לידיעתה תלונה בנוגע לתוכן באתר או במקרה של חשש ו/או חשד ו/או בעיה כלשהי בקשר עם התכנים באתר ו/או אחר.
 8. בכל מקרה, האחריות הבלעדית לתכנים בעייתיים כמוזכר לעיל, ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה עליכם הגולשים ו/או על הצד השלישי שהעלה תכנים אלו לאתר.
 9. בפעולותיה של חדשות עכשיו לא יהא בכדי להטיל עליה אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שתנקוט חדשות עכשיו, בין היתר, כדי למנוע פעולות שעשויות לפגוע בזכויות של הגולשים באתר ובזכויותיה של חדשות עכשיו.
 10. בנוסף לאמור לעיל, התכנים שמפרסמים הגולשים באתר מהווים ומבטאים את דעת וכוונת הגולשים שהעלו את התכנים לאתר כאמור. תכנים אלו אינם מבטאים את עמדתה ו/או דעתה ו/או כוונתה של חדשות עכשיו ואילו תקפותם, אמינותם או דיוקם הנם מוטלים בספק ואין כל בטוחה לכך שהם אכן נכונים. האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולשים שהעלו אותם לאתר ו- חדשות עכשיו אינה נושאת בכל אחריות לתכנים שלא הועלו ישירות על ידה באופן ידני (ולא באמצעות טכנולוגית RSS).
 11. עם אישור תנאי שימוש אלו מצהירים ומתחייבים הגולשים ו/או כל משתמש באתר אשר מעלים תכנים, כגון: מוסיקה, תמונות, סרטים, סדרות, תוכנות, גרפיקה, מידע כתוב ו/או קישורים המפנים לתכנים אלו ו/או אחר, כי החומר ו/או התוכן שהועלה על ידו הנו מקורי שלו ו/או בבעלותו המלאה ו/או כי קיבל רשות מבעל הזכויות בתוכן כדי להשתמש בו ומשכך, רשאית חדשות עכשיו להשתמש בחומרים ובתכנים אלו, ללא הגבלה כלשהי.
 12. בכל מקרה של ספק הנוגע להעלאת תוכן כזה או אחר לאתר, ו/או במקרה שנלקח תוכן מאתר אחר, הנכם נדרשים ומתחייבים בזאת שלא להעלות את אותו תוכן כאמור לאתר.
 13. לחדשות עכשיו לא תהיה אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על הגולשים ו/או רכושם (כוללם מחשבם) ובכלל זה לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתיגרם לכם, לרכושכם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 14. במשלוח תכנים לאתר אתם מקנים לחדשות עכשיו זכות לנהוג בתכנים מנהג בעלים ללא הגבלה של זמן ובמסגרת זו למשל להציג, להעתקי, להפיץ, לשדר בכל מדיה שהיא (כולל טלוויזיה וסלולר (ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. כמו כן, במשלוח התכנים אתם מאשרים כי כל שימוש של חדשות עכשיו ו/או מי מטעמה בתכנים פטור מכל חובה לתשלום תמלוגים ו/או כל תשלום מכל מין וסוג שהוא וכי אינכם זכאים ולא תהיו זכאים לתשלום או תמורה כלשהי בגין התכנים ובגין השימושים שתעשה בהם חדשות עכשיו ו/או מי מטעמה על פי תנאי שימוש אלו.
 15. חדשות עכשיו רשאית לערוך כל תוכן שהועלה על ידכם בכל מקרה שתרצה לפרסמו, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זה לקצר, לשנות, לעבד ולעשות כל פעולה הנדרשת לשם כך.

שימוש באתר

 1. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מ-חדשות עכשיו. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
 2. חדשות עכשיו רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חדשות עכשיו בקשר לכך.
 3. חדשות עכשיו אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר והאפליקציות או הפעילויות השונות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל חדשות עכשיו או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו- חדשות עכשיו לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 4. אין חדשות עכשיו מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ו- חדשות עכשיו לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. חדשות עכשיו אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 5. מבלי לגרוע מן האמור, חדשות עכשיו אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

חומרים שאסורים לפרסום ו/או להעלאה באתר ושימושים אסורים

 1. שימוש ו/או פרסום ו/או העלאת תכנים שאינם בבעלותכם ושלא הותרו במפורש הנם אסורים!
 2. ל- חדשות עכשיו אין אפשרות לפקח ו/או לשלוט על המידע, התכנים, ההודעות, והחומרים האחרים המועלים על ידי המשתמשים באתר או אשר ניתן להשיג באמצעות האתר.
 3. חדשות עכשיו אוסרת על כל משתמש ו/או גולש לפרסם ו/או לשלוח לאתר תוכן או כל חומר אחר, לרבות קישורים לאתר אחר אשר יש בהם איום, סוד, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, מילות גנאי, הטרדות למיניהן, גזענות, עבירה פלילית או מעודדים לעבור עבירה פלילית, פרטים אישיים של אחרים (ובפרט של קטינים), או ביטויים לא ראויים אחרים, חומר פרסומי או מסחרי, חומר פרטי שאסור לפרסום או לשימוש, חומר שעלול להפך זכויות של אחר, כולל זכויות קניין רוחני, חומר שעלול להטעות גולשים, חומר שעלול לפגוע במחשב או ברכוש של אחרים, חומר שכולל וירוס ו/או סוס טרויאני, וכן כל חומר שעלול להפריע לאחרים הגולשים באתר ו/או להעמיס על מערכות המחשב של האתר, לרבות כל פעולה שהנה עבירה על חוקי מחשבים.
 4. הנכם נדרשים שלא לפרסם ו/או להציג את האתר ו/או חלקים ממנו ו/או עמודים המצויים ו/או תכנים ששייכים לאתר בכל אתר אחר, לא בהתאם לתנאי שימוש אלו ומבלי שניתן תחילה הקרדיט המתאים ל- חדשות עכשיו על זכויותיה בחומרים המפורסמים ו/או המוצגים והכל על פי נוסח שיוסכם על ידי חדשות עכשיו באותו עניין ואך ורק לאחר שניתנה הסכמת חדשות עכשיו לכך מראש ובכתב.
 5. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, לשכפל, להעביר לאחר, להדפיס, לשדר, להשמיע בפומבי, לעשות שימוש מסחרי, ליצור יצירה נגזרת, לפרסם, להציג או לשנות את התוכן הכלול באתר, לשנות ו/או לחשוף את קוד המקור של האתר ו/או לעשות שימוש בסימן מסחר רשום או בלתי רשום של חדשות עכשיו ו/או של כל צד שלישי ו/או להפר בכל צורה אחרת את זכויות הקניין הרוחני של חדשות עכשיו ו/או של כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר ו/או בכל חלק ממנו, להציג אתר זה כחלק מאתר אחר. במידה ויימצא כי הנכם פועלים בניגוד לאמור בסעיף זה, רשאית הנהלת חדשות עכשיו, בין יתר הסעדים המוקנים לה על פי כל דין ו/או חוזה, למנוע, לחסום ואף להסיר גישתכם ו/או תכניכם מהאתר.
 6. הנכם מתחייבים בזאת לפצות ולשפות את חדשות עכשיו ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לה ו/או הוצאה שתיאלץ לשאת עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

מידע מסחרי ו/או פרסום באתר

 1. בכל מקרה, ידוע ומוסכם כי חדשות עכשיו אינה אחראית על תכני פרסומות ו/או מידע מסחרי המופיעים באתר, לרבות אמינותם, דיוקם, נכונותם ובכל מקרה האחריות היא של הגולש ו/או המשתמש לבדוק את נכונות הפרטים, דיוקם והאחראים לפרסום ו/או לתוכן המסחרי.
 2. מומלץ בחום לבדוק ולקרא את תנאי השימוש והתקנונים הספציפיים של כל פרסום ופרסום אשר יופיעו באתר בעיקר לגבי פרסומים אינטראקטיביים ו/או נושאי פרסים כגון – הגרלות, מבצעים, שאלות טריוויה, משחקים וכיוצא באלה אשר אינם קשורים ל- חדשות עכשיו.
 3. במטרה להציג בפניכם פרסומות שונות, חדשות עכשיו נעזרת ועושה שימוש בשירותים שונים ו/או חברות שעושים שימוש במידע שאינו כולל את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלכם וזאת למשל באמצעות הצבת ו/או זיהוי קובץ "קוקי" בדפדפן שלכם.
 4. חדשות עכשיו תהא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להסיר ו/או למנוע גישה לכל פרסומת או מידע מסחרי שפורסם בניגוד לתנאי השימוש ו/או בהיעדר הסכמה מראש ובכתב מאת חדשות עכשיו.
 5. פרסום מידע מסחרי באתר אינו מהווה כל עידוד או המלצה או שידול לרכישת מוצרים או שירותים המפורסמים או מקודמים בו.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר. במידה ויימצא כי הנכם פועלים בניגוד לאמור בסעיף זה, רשאית הנהלת חדשות עכשיו, בין יתר הסעדים המוקנים לה על פי כל דין ו/או חוזה, למנוע, לחסום ואף להסיר גישתכם ו/או תכניכם מהאתר.
 2. כל החומרים המוצגים באתר, כולל כל הדפים, התכנים, הקבצים הגרפיים, התמונות, האיורים, הטקסטים, קטעי הוידיאו, קטעי האודיו (צליל), המשחקים, הכתבות, העיצובים, וכל חומר אחר הכלול באתר שייכים לחדשות עכשיו בלבד או שיש לחדשות עכשיו רשות מהבעלים של החומרים להשתמש בהם.
 3. שמה של חדשות עכשיו ה- Domain של האתר ושמות הפעילויות שיועלו על ידי חדשות עכשיו, סימני המסחר באתר ככל שישנם ו/או יהיו בעתיד, הנם קניינה של הבלעדי של חדשות עכשיו.
 4. חלק ניכר מהתכנים באתר או שיועלו לאתר,יהיו בין היתר, על פי רישיונות שקיבלה או תקבל חדשות עכשיו מתאגידי זכויות יוצרים ו/או מבצעים או על פי רישיונות שינתנו במסגרת הסכמים בין חדשות עכשיו לבין צדדי ג' למיניהם. חובה על הגולשים שלא לעשות כל פעולה הקשורה בתכנים שבאתר לרבות העתקה ו/או הקלטה ו/או שידור ו/או השמעה פומבית שלא לצרכים אישיים של התכנים או חלק מהם וזאת על מנת שלא להפר את זכויותיהם של המבצעים ו/או היוצרים שתכניהם מופיעים באתר. בכל מקרה חובה להימנע מעשיית שימוש בתכנים כאמור או בחלקים מהם מבלי לקבל הסכמה מפורשת בכתב ומראש מבעלי הזכויות בתכנים ו/או מ- חדשות עכשיו.
 5. עליכם לדעת כי, בכל פעם שהנכם מעלים מידע ו/או חומר, ו/או מפרסמים ו/או שולחים ו/או מעבירים תוכן כלשהו לאתר או באתר, הנכם מעניקים בזאת ל-חדשות עכשיו ו/או מי מטעמה, הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת (בזמן ובמקום) לעשות כל שימוש בהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא תמורה, ובכלל זה לערוך, להסיר, לעבד, לשכתב, להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, לתרגם, לעצב מחדש, לתת הרשאות לאחרים, למכור וכיוצ"ב. הנכם מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 6. חדשות עכשיו רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהיא מחויבת לכך, לסרב לפרסם תכנים שנשלחו על ידי משתמשים ו/או למחוק תכנים קיימים המופיעים באתר, ללא כל הודעה מוקדמת.
 7. עליכם לוודא כי אין בהעלאה ו/או משלוח התכנים והצגתם באתר משום הפרת הוראות דין, כגון הפרות של דיני זכויות יוצרים ומבצעים; חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965; חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979;
 8. האחריות המלאה לכל נזק שייגרם ל-חדשות עכשיו ו/או מי מטעמה חלה על הגולשים שהעלו את התוכן. כמו כן, הגולשים שיעברו על הוראות תנאי השימוש ויבצעו עבירות אסורות כאמור, פוטרים בזאת מראש את חדשות עכשיו ו/או מי מטעמה מכל אחריות בנוגע לתכנים אלו;

קישורים לאתרים אחרים

 1. חדשות עכשיו אינה אחראית לתקינות אתרים ו/או לשימוש באתרים אשר אליהם יופנו הגולשים באמצעות קישורים לאתרים אחרים המופיעים באתר. רוב האתרים הנ"ל אינם שייכים ו/או קשורים לחדשות עכשיו- ול-חדשות עכשיו אין הרשאות בהם ו/או כל שליטה או אחריות או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים אלו, על מדיניות הפרטיות של אתרים אלו האם התכנים באתר הנם מהימנים, מלאים או עדכניים.
 2. חדשות עכשיו אינה בודקת ואינה מתחייבת כי נבדקו התכנים אליהם ניתן להגיע באמצעות הקישוריות שיופיעו באתר ולכן רצוי לקרוא את תנאי השימוש של כל אתר ואתר לפני גלישה ו/או ביצוע פעולות שונות באתר.
 3. חדשות עכשיו מבקשת מכם להודיע לה בכל מקרה שבו קיימת קישורית המפנה לאתרים בהם מצאתם תכנים שאינם הולמים ו/או בלתי חוקיים ו/או פוגעניים על מנת שתוכל לבדוק את העניין ובמידת הצורך להסירה מהאתר.
 4. דעו כי בכל מקרה כניסה לאתר דרך קישורית המופיעה באתר הנה על אחריותכם בלבד.

גישה לאתר, פרטיות, ואיסוף מידע באתר

 1. האתר בפרט ורשת האינטרנט בכלל פתוחה לכל אדם, אשר יכול לראות ו/או להעתיק ו/או לקרא את כל מה שהנכם כותבים או מעלים בדרך זו או אחרת לאתר. לאור כך יש לחשוב פעמיים לפני כל מה שאתם רושמים ו/או מעלים לאתר.
 2. פרטיכם המזהים הנם אישיים ולכן, לטובתכם האישית ולמען בטיחותכם, אסור בתכלית האיסור למסור באתר ו/או בפורומים ו/או בכל תוכן המועלה על ידכם לאתר ו/או בכל מקום בו הנכם נדרשים למלא נתוני מלל חופשי ו/או במקום המיועד למתן תגובות, טוקבקים וכיוצא באלה כל פרט מזהה כגון - שם מלא, כתובת, טלפון וכדומה למי שאינכם מכירים ו/או מזהים בוודאות.
 3. קיימת גישה לאתר בכל מיני צורות ודרכים וביניהם באמצעות מנועי חיפוש למיניהם, כניסה דרך קישורית או הפניה אחרת מאתרים שונים, מרשתות סלולאריות המאפשרות גלישה ו/או צפייה בתוכן המופיע באתר וכיוצא בזה.
 4. עצם אישורכם את תנאי שימוש, הנכם מאפשרים בזאת ל- חדשות עכשיו להתחקות אחר נוהגיכם באתר, בעת השימוש שלכם באתר, ובכך לאגור סוגי מידע אודותיכם כגון: העמודים שבהם צפיתם, כתובת ה-IP באמצעותה נכנסתם לאתר ועוד.
 5. המידע כאמור נשמר במאגריה של חדשות עכשיו ו/או מי מטעמה בהתאם להוראות הדין וזאת על מנת לספק לכם שירותים שונים באתר; כדי לשפר ולהרחיב את מגוון האפשרויות והפעילויות באתר; כדי לאפשר חלק מהפעילויות המוצעות באתר; לאפשר הצטרפות לאתר; לצורכי חדשות עכשיו ליצירת קשר עמכם במידת הצורך; לצורך בקרה, תפעול תקין של האתר ופיתוחו; לצורך קיום הוראות כל דין; סטטיסטיקות לרבות לצורך פרסום דיוור וכדומה.

זכות לעיין במידע

 1. היה והזנת מידע פרטי כלשהו באמצעות האתר, והנך מעוניין כי חדשות עכשיו תפסיק ו/או תימנע מלעשות שימוש במידע הפרטי ו/או לקבל עותק מן הפרטים האישיים שסיפקת ו/או לבטל את הסכמתך לשיתוף בפרטיך, הנך מתבקש לשלוח אלינו דואר אלקטרוני באמצעות הקשה על הקישורית - "יצירת קשר" באתר אשר בו תפורט בקשתך כאמור.
 2. לידיעתכם, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

סמכות שיפוט

 1. השימוש באתר ותנאי השימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה סמכות שיפוטית בלעדית (היינו מחלוקת ו/או סכסוך הנוגע לאתר יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב). תקפות הוראות תקנון זה
 2. במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

אנו מאחלים לכם גלישה מהנה באתר.

התחבר באמצעות...

התחבר כדי לצפות בידיעה מאוחר יותר