ללמד התנהלות כלכלית בבית הספר?

בימים אלו תכנית הליב"ה במשרד החינוך אינה כוללת הכנה לחיים כלכליים. מסקר שערכתי בין בני נוער ובוגרי תיכון בשנים האחרונות, נוכחתי לדעת כי תלמידים אשר אינם בוגרים מסלולי כלכלה או מנהל פוגשים את מושגי היסוד בהתנהלות כלכלית באופן אקראי, ולא מועבר להם מידע מובנה ויסודי בנושא. אז האם יש חיבור בין מערכת החינוך לעולם הצרכים של התלמידים כיום והאזרחים העצמאיים בקרוב במדינתנו?

הבחירה בלימוד הנושא תלויה באמונתו של מנהל בית הספר ובצורך שלו שתלמידיו יכירו את נושא ההתנהלות הכלכלית, אך לדעתי החלטה זו אינה צריכה להיות על פי שיקול הדעת של הנהלת בית הספר בלבד, אלא הנחיה ברורה מטעם המועצה הפדגוגית של משרד החינוך. לאור המצב הכלכלי במדינה שלנו, מרכיב חשוב במצב העוני הוא התנהלות כלכלית לקויה של שכבות מסוימות באוכלוסייה כמו סדר עדיפויות שגוי, הלוואות מרובות, חוסר מודעות לזכויות ולחובות הכלכליים וכיוצא בזה. לכן, עולה השאלה האם אין צורך שהכשרה לניהול כלכלי תקין תיכנס באופן רשמי לתחום לימודי הליב"ה בבתי הספר.

מרכיב נוסף הוא שבני הנוער המתנהלים כיום היטב במרחב האינטרנט זקוקים לקישורים ולכלים אלו כדי לכוון את התנהלותם באופן מיטבי. התרבות הכלכלית שונה ומונגשת יותר לדור הצעיר. במרחב האינטרנט הפתוח נעשות רכישות של בני נוער אך אם אלו היו מודרכים ומכוונים הקריטריונים המניעים את הרכישות היו לא רק מחירים זולים, דחפים, צרכים ולחצים חברתיים. ישנו צורך ללמד את הילדים מונחים כלכליים בסיסיים, תנאי התקשרות, צריכה נבונה, חיסכון וקניה עצמאית ללא תיווך מבוגרים.

חשוב לציין כי בתי ספר אשר רואים בנושא חשיבות ממעלה ראשונה אכן מקדישים מספר שיעורים להתנהלות כלכלית וחינוך פיננסי לפי תכנית משרד החינוך. תכנית החינוך הפיננסי נועדה לפתח בקרב התלמידים כישורי חיים בתחום הפיננסי המאפשרים להם להכיר בחשיבותה של התנהגות אחראית לצד מודעות לקיומן של הזדמנויות פיננסיות ולרכוש כלים לקבלת החלטת מושכלות שיאפשרו להם לפעול בשיקול דעת, בזהירות ובאחריות כלכלית. התכנית כוללת נושאים חשובים כגון התקציב האישי והמשפחתי, בנקאות, הלוואות, זכויות צרכנים, חסכונות, השקעות. החינוך הכלכלי והניהול הפיננסי יסייעו לפתח אחריות פיננסית ולרכישת כלים לקבלת החלטות פיננסיות מושכלות שיאפשרו לבני הנוער לפעול ביעילות לשיפור רווחתם הפיננסית ולהימנע מנזקים עתידיים לטווח ארוך בתחום הכלכלה. משתמע מכך שמשרד החינוך אכן רואה בנושא חשיבות רבה! אז מדוע עדיין התכנית אינה חובה בכל בתי הספר ברחבי הארץ?

פרסום:

אמנם בשנים האחרונות הבכירים בחינוך התדיינו רבות על תכנית הליב"ה, על מספר היחידות במתמטיקה ועל עוד תחומים רבים, אך כדאי שלימוד התנהלות כלכלית נבונה יעמוד בראש סדר העדיפויות לצד לימודי הלשון, המתמטיקה, האנגלית. אם אנו דוגלים בהקניית כלים לבני הנוער, רצוי שארגז הכלים שלהם יהיה מצויד היטב.

מאמר דעה מאת הילה רייצס – סטודנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן

פרסום:
'
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments