מסלולי השקעה המותאמים להלכה – מה זה?

בשנים האחרונות מתחזקת המגמה של משקיעים חרדים ודתיים, לבחור מסלול השקעה המותאם להלכה היהודית, ולהשקיע בו את כספי הגמל, ההשתלמות, הפנסיה ופוליסות החיסכון שלהם.

מסלולים אלו, מנוהלים אומנם על פי שיקול דעת עצמאי של וועדת השקעות ומנהלי השקעות מקצועיים, אולם ניירות הערך שבהם הם יכולים להשקיע, מוגבלים ע"י ועד רבני מוסמך.

ההיתר הרבני המוענק למסלול ההשקעות ההלכתי, מוענק ע"י גופים רבניים מוכרים, כגון: בד"ץ העדה החרדית ירושלים, מכון כתר לכלכלה, מכון כלכלה ע"פ ההלכה של הרב אריה דביר,  ועד ההלכה להשקעות וקרנות שע"י דייני ביה"ד הגר"ש, ועוד.

למסלולים ההלכתיים יש בדרך כלל "היתר עסקה", המאפשר להם להלוואת את הכסף לצד-שלישי, ללא חשש של עבירה על איסור לקיחת ריבית.

פרסום:

המסלולים ההלכתיים, מפוקחים גם באופן שוטף על ידי הגורמים ההלכתיים, במטרה לוודא שאינם חורגים מכללי ההלכה היהודית, כפי שהוסכם בין הצדדים.

כשאתם בוחרים במסלולים ההלכתיים, חשוב שתהיו מודעים לעובדה שבדרך כלל מדובר במסלולים המנוהלים באופן יותר סולידי, מהמסלולים הכלליים.

מדובר במסלולים שמשקיעים פחות במניות ובאגרות חוב שהנפיקו חברות במשק (אג"ח קונצרני), ומחזיקים הרבה יותר אג"ח ממשלתי ביחס למסלולים הכללים.

נפשט את הדברים: בתקופות של עליות בשוק, החוסכים במסלולים ההלכתיים מרוויחים פחות מהחוסכים במסלולים הכלליים, ובתקופות של ירידות החוסכים במסלולים ההלכתיים מרוויחים יותר מהחוסכים במסלולים הכלליים.

חשוב לנו לציין שלאורך זמן ובראייה ארוכת טווח של שנים, החוסכים במסלולים ההלכתיים מרוויחים הרבה פחות מהחוסכים במסלולים הכללים. תשואות של קופות גמל וקרנות השתלמות, תמיד חשוב גם להשוות בטווח זמן ארוך.

להלן טבלאות השוואת תשואות של מסלולי השקעה במסלול ההלכתי:

זה המקום להזכיר: גם לכספים המופקדים ל-"תוכנית חיסכון לכל ילד" של משרד האוצר, יש מסלולים המנוהלים על פי כללי ההלכה היהודית.

חוסכים ומשקיעים המעוניינים שכספם ינוהל לפי כללי ההלכה היהודית, יכולים היום להפקיד למסלולים ההלכתיים של קופות גמל להשקעה, ולמסלולים ההלכתיים של פוליסות חיסכון.

המאמר בחסות אתר מיי גמל נט – המתמחה בהשוואה חכמה של קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות חיסכון ולכן מבצע השוואה של כל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות במסלולים ההלכתיים באופן נפרד.

פרסום:
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments